Minggu, 11 Maret 2012

I

Keterangan:"--" =arti pribahasa tersebut
                  pribahasa berada di atas tanda "--"


* Arti dalam bahasa sunda
Ieu aing uyah kidul
-- Boga rasa pangleuwihna ti pada batur, boh ngeunaan rupa, pangarti, pangaboga, pangkat atawa kakawasaan.
Ilang along margahina, katinggang pangpung dilebok maung, rambutna salambar, getihna satetes, ambekanana sadami, agamana darigamana, kaula nyerenkeun
--Masrahkeun sagalagalana hadena gorengna, bagja cilakana (biasana sok dipake dina seserahan).
Indung lembu bapa banteng
-- Ti indung jeung bapa turunan menak jeung beunghar.
Inggis batan maut hinis
-- Pohara risina, pohara paurna.
Inggis manan maut hinis, rempan batan mesat gobang
--Inggis jeung paur kabina bina.
Ipis kulit beungeut
-- Gede kaera.
Iwak nangtang sujen
-- Wani nyorang picilakaeun, pibalaieun atawa pibahayaeun.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

berkomentarlah dengan bahasa yang spoan,baik<padat<&mudah dimengerti!!!