Minggu, 11 Maret 2012

G

Keterangan:"--" =arti pribahasa tersebut
                  pribahasa berada di atas tanda "--"


* Arti dalam bahasa sunda
Galehgeh gado
--darehdeh tapi henteu terus kana hate.
Gancang pincang
--kulantaran digawena buru buru jeung kurang ati ati hasilna teh teu nyugemakeun.
Gantung denge
--hanteu terus bisa ngadengekeun hiji perkara jeung pohara hayangna neruskeun ngadengekeun.
Gantung teureuyeun
--Hanteu terus daharna sabab dahareunana geus beak atawa daharna kapaksa kudu eureun heula ku lantaran aya dahareun nu didagoan.
Gede gede kayu randu, dipakeke pamikul bengkung, dipake lincar sok anggang, dipake pancir ngajedig
-- Ngeunaan ka jelema anu jangkung ahrelung tur dedeg ngan hanjakal gawena jeung karajinanana goreng.
Gede gunung pananggeuhan
--Adigung kulanatran boga kolot atawa baraya baleunghar ataw jareneng.
Gede gunung pananggeuhan
--Boga ahli atawa kawawuhan anu beunghar atawa jadi gegeden, dina urang aya karerepet atawa butuh ku pitulung, eta jalma bisa nulungan ka urang ku kabeungharan atawa kakawasaan.
Getas harupateun, pingges harepan
--Gampang pisan nyalahkeun atawa ngahukum ka batur.
Geulis sisi, laur gunung, sonagar huma
--Ari rupa mah tegep ngan dangong dusun meledug.
Gindi pikir belang bayah
-- Goreng hate, dolim, julig , dengki.
Ginding kakampis
--Ari pake mah ginding ngan duit teu boga.
Giri lungsi tanpa hina
-- Nu luhur jeung nu handap sarua bae ulah dihina.
Goong saba karia
-- Datang sorangan ka anu keur kariaan sanajan hanteu di ondang, maksudna hayang dititah gawe sangkan seubeuh baranghakan.
Gunung tanpa tutugan, sagara tanpa tepi
-- Euweuh anggeusna, euweuh beakna.
Gurat batu
-- Pageuh kana jangji.
Gusti Alloh tara nanggeuy dibongkokna
--Gusti Alloh tara nangtayungan ka mahlukna anu salah atawa boga dosa ka papada kawula.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

berkomentarlah dengan bahasa yang spoan,baik<padat<&mudah dimengerti!!!